•            

  Hedef Kitle

  Hedef Kitle; Balıkesir ilinden 20 farklı ilçeden 30 fen öğretmenidir.
  Başvurma kriteri olarak; daha önce Tübitak destekli projelerde katılımcı olmamak, mesleğinde 5-20 yıl arası deneyimi olmak, Kadrolu çalışmak, programa engel teşkil edecek sağlık sorunu olmamasıdır.
  Öğretmenleri seçme kriterlerinde öncelik; Farklı ilçelerden olma, ilçeler içinde başvuranlar için (farklı okullar, alanla ilgili yüksek lisans yapma veya yapıyor olmak, daha önce okullarında ders dışı uygulama etkinlikleri-projeler yapmış olmaları) puanlama yapılacaktır.
  Bayan ve erkek öğretmenlerin sayısı eşit tutulacaktır.
  Seçilen 30 öğretmen asil liste ve 10 kişilik yedek liste (5 bayan, 5 erkek) ilan edilecektir. Asil liste katılımcı öğretmenlerinden, Islak imzalı Şartname ve Nüfus Cüzdanı fotokopisi istenecektir.
  Katılımcıların belirtilen tarih de seminer dönemi olduğu için görevli izinli sayılmaları Valilik onayı alınacaktır.