•            

  Başvuru Başlama Tarihi: 28.05.2018

  Başvuru Son Tarihi: 21.07.2018

  Katılımcı Asil ve Yedek Listenin İlan Edilmesi:

  28.07.2018


  Kesin Kayıt: 01-10.08.2018

  Proje Uygulama Tarihi: 02.09.2018-10.09.2018